Fabricacio 1 Fabricacio 2 Fabricacio 3 Fabricacio 4 Fabricacio 5

Procés de fabricació

Què és la porcellana?

La porcellana s'obté a partir d'una pasta molt elaborada, composta per caolí, quars i feldspat. El resultat és un producte ceràmic, blanc, compacte, dur i translúcid. Aquestes propietats fan que tingui infinitat d'aplicacions en el món de la gastronomia, la decoració, els objectes d'art, i fins i tot en l'entorn sanitari i tècnic.


De la matèria prima a la porcellana:

El procés de fabricació de la porcellana es divideix en les següents etapes:

> la mescla i l'amassat de la pasta
> el moldejat de les peces
> la cocció a temperatures de 900ºC (producte base "biscuit")
> l' esmaltat
> la cocció a temperatures de 1.400ºC (producte acabat)
> el decorat (opcional)
> la cocció a temperaturas de 900ºC (producte acabat decorat)

En primer lloc es mesclen amb aigua tots els components i es forma una pasta de característiques plàstiques que pot ser treballada per a aconseguir una determinada forma mitjançant motlles o premsa.

Aquestes formes passaran per una primera cocció en un forn on, a una temperatura de 900ºC durant 20 hores, perdran l'aigua de la seva composició, cremaran les substàncies orgàniques, i el caolí es transformarà en metacaolí. La matèria deixarà de ser plàstica per passar a ser indeformable, amb una porositat del 25%, idònia pel procés d'aplicació del vidriat. Haurem obtingut una porcellana base anomenada "biscuit".

Tot seguit cobrirem la peça de porcellana en "biscuit" amb una pel•lícula vítria i la tornarem a coure, aquesta vegada a una temperatura de 1.400ºC durant 24 hores.

El resultat serà una peça de porcellana blanca acabada, amb un aspecte brillant o mat molt resistent, i que podrà ser destinada a qualsevol dels seus usos i aplicacions.

Arribat aquest moment, podem decidir si decorar la peça a mà o amb calca, amb uns pigments que s'obtenen a partir d'òxids metàl•lics calcinats. Finalment, caldrà una tercera cocció a 900ºC per tal de que aquests òxids quedin perfectament integrats i els colors agafin tota la seva vivesa.

Darreres notícies