Francisco Pannón

Dissenyadors

Francisco Pannón

Fa 25 anys que Francisco Pannón exerceix la seva professió de modelista a l'empresa PORDAMSA i consagra la seva passió en la creació de les matrius i dels motllos en els quals es dóna forma a la porcellana blanca. En contacte constant amb els dissenyadors i els caps de fabricació, analitza la factibilitat de les creacions dels productes.

A l'interior de l'empresa, el seu taller ens dóna aquest sentiment de tranquil•litat que regna quan l'artesà és en contacte amb la matèria i es troba en harmonia amb la seva passió.

Darreres notícies