Pere de José

Dissenyadors

Pere de José

Format artísticament a l'escola Pau Gargallo de Badalona, Pere de José ha desenvolupat la seva carrera com a modelista treballant la porcellana des dels seus inicis creant prototips per a vaixelles per a l'alta gastronomia, articles ceràmics tècnics, sanitaris per a aplicacions especials i components ceràmics per a construcció.

El coneixement del modelatge tradicional i el seu interés en el camp de les noves tecnologies el condueix a desenvolupar el 1998 un nou projecte de gestió integral de creació de producte que integra el disseny, l'enginyeria, modelatge i construcció d'utillatge asistit per un ordinador.

Entre altres reconeixements a la seva carrera professional, Pere de José va obtenir Primer premi internacional de disseny Expogar 90.

Darreres notícies